Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large chest" — Słownik kolokacji angielskich

large chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża klatka piersiowa
  1. large przymiotnik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    She touched an object the size of a large chest.

powered by  eTutor logo