"chest begins" — Słownik kolokacji angielskich

chest begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa zaczyna się
  1. chest rzeczownik + begin czasownik
    Luźna kolokacja

    For a moment, Adam thought that his father was dead, then the sunken chest began to move.

    Podobne kolokacje: