"chest stands" — Słownik kolokacji angielskich

chest stands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa stoi
  1. chest rzeczownik + stand czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She took me to a corner where a miniature chest stood on a table.

    Podobne kolokacje: