"for one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

for one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś klatka piersiowa
  1. for przyimek + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    Polar reached for the boy's chest and let his hand lie there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo