KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) bare, naked, bared, ornate
Kolokacji: 4
1. broad chest = szeroka pierś broad chest
2. large chest = duża klatka piersiowa large chest
3. massive chest = masywna klatka piersiowa massive chest
4. deep chest = głęboka klatka piersiowa deep chest
  • He was squarely built with broad shoulders and a deep chest.
  • It has a large head, small eyes and a deep, broad chest.
  • It has a deep chest, and a strong back.
  • The nearest one, a broad man with a deep chest, spoke.
  • I have never seen wider shoulders or a deeper chest.
  • A normal dog has a muscular appearance with a deep chest and strong legs.
  • They are the larger type, with a heavy head, thick, short neck, and deep chest.
  • The body should be well muscled with a broad, deep chest.
  • The second wound was higher up in the deep, broad chest.
  • What the audience neglected to see was the deep chest.
5. big chest = duża klatka piersiowa big chest
6. great chest = wielka klatka piersiowa great chest
7. huge chest = olbrzymia klatka piersiowa huge chest
8. heavy chest = ciężka klatka piersiowa heavy chest
9. wide chest = szeroka klatka piersiowa wide chest
10. thick chest = gruba klatka piersiowa thick chest
11. ample chest = dostateczna klatka piersiowa ample chest
12. tiny chest = maleńka klatka piersiowa tiny chest
13. concave chest = wklęsła klatka piersiowa concave chest
(5) hairy, hairless, furry
Kolokacji: 3
(6) left, right
Kolokacji: 2
(8) old, antique, battered
Kolokacji: 3
(11) white, pale, brown
Kolokacji: 3
(12) iron-bound, brass-bound
Kolokacji: 2
(13) bruised, manly, lacquered
Kolokacji: 3
(14) sweaty
Kolokacji: 1
(15) burly, frail
Kolokacji: 2
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.