"clasp to one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clasp to one's chest" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"clasp to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

clasp to one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciskać czyjś klatka piersiowa
  1. clasp czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In a strong image, she clasped the shoes to her chest and exited.