14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) war, campaign
Kolokacji: 2
  • There wasn't even a chest of drawers in the room.
  • Robert went to the large chest of drawers under the window, close enough to stop her if she tried to move.
  • Then he went over to the chest of drawers that stood against the wall.
  • He took up a photograph from the chest of drawers.
  • It was a small room, just big enough for a bed and a chest of drawers.
  • I sat on a chest of drawers in my room for a while.
  • She moved to the chest of drawers, closed the one which had been opened.
  • At home, we have no room for an old chest of drawers.
  • From there they moved on to the chest of drawers.
  • She turned away and went to a chest of drawers.
3. Community Chest = Lokalny fundusz zapomogowy Community Chest
4. clothes chest = ubranie klatka piersiowa clothes chest
5. pigeon chest = pierś kurza pigeon chest
(3) barrel, tea, toy, tomb
Kolokacji: 4
(4) medicine, ice, sea, heaving
Kolokacji: 4
(5) tool, hope, storage
Kolokacji: 3
(6) oak, cedar, mahogany
Kolokacji: 3
(7) blanket, linen, slop
Kolokacji: 3
(8) iron, steam, metal
Kolokacji: 3
(9) Dower, dowry
Kolokacji: 2
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.