"chest goes" — Słownik kolokacji angielskich

chest goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa idzie
  1. chest rzeczownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His chest went up and down a little faster.

    Podobne kolokacje: