"Chest Physician" — Słownik kolokacji angielskich

Chest Physician kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lekarz klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + physician rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Antiplatelet drugs: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition).

    Podobne kolokacje: