"chest rests" — Słownik kolokacji angielskich

chest rests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa opiera się
  1. chest rzeczownik + rest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shortly, a small, heavy chest rested beside his chair.

    Podobne kolokacje: