"ample chest" — Słownik kolokacji angielskich

ample chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostateczna klatka piersiowa
  1. ample przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, she crossed her meaty arms over her ample chest and reassessed what to do.

    Podobne kolokacje: