"chest moves" — Słownik kolokacji angielskich

chest moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa rusza się
  1. chest rzeczownik + move czasownik
    Zwykła kolokacja

    Her chest moved against his as if she were inhaling.

    Podobne kolokacje: