"clutch at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzęgło przy czyjś klatka piersiowa
  1. clutch czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He clutched at his chest, trying to squeeze out the pain.