"heavy chest" — Słownik kolokacji angielskich

heavy chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężka klatka piersiowa
  1. heavy przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They used a heavy chest, and a wagon tongue, to do so.

    Podobne kolokacje: