ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"down one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

down one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dół czyjś klatka piersiowa
  1. down przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The attorney walked up behind Serge and began running her hands down his chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo