"toward one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

toward one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku czyjś klatka piersiowa
  1. toward przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another, a skinny naked man, came in from the front driving a knife toward his chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo