"clutch against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzęgło przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. clutch czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She clutched the journal against her chest and took a deep breath, steadying herself.