"chest seems" — Słownik kolokacji angielskich

chest seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa wydaje się
  1. chest rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The wide chest seemed to erupt with it as the man flew back.

    Podobne kolokacje: