"in a chest" — Słownik kolokacji angielskich

in a chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w klatce piersiowej
  1. in przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He shot himself in the chest and then the head.

    Podobne kolokacje: