ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. out of one's chest = z czyjś klatka piersiowa out of one's chest
2. onto one's chest = na czyjś klatka piersiowa onto one's chest
3. inside one's chest = wewnątrz czyjś klatka piersiowa inside one's chest
4. for one's chest = dla czyjś klatka piersiowa for one's chest
5. off one's chest = daleko czyjś klatka piersiowa off one's chest
6. upon one's chest = na czyjś klatka piersiowa upon one's chest
7. close to one's chest = blisko czyjś klatka piersiowa close to one's chest
  • But maybe not; he kept most things about his work pretty close to his chest.
  • "The President kept this close to his chest all weekend," said one official.
  • You're just playing all the details close to your chest, like always.
  • For the time being he was going to play this one very close to his chest.
  • The Met were keeping things pretty close to their chest.
  • But if he does know anything, he's keeping it very close to his chest.
  • I can remember being held close to your chest.
  • The warmth changed to weight and settled close to her chest.
  • I put my head down close to his chest.
  • But she played things pretty close to her chest.
8. down one's chest = w dół czyjś klatka piersiowa down one's chest
9. toward one's chest = w kierunku czyjś klatka piersiowa toward one's chest
11. in front of one's chest = przed czyjś klatka piersiowa in front of one's chest

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.