"in front of one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed czyjś klatka piersiowa
  1. in przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She grabbed a book and put it in front of her chest.

    Podobne kolokacje: