"Community Chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Community Chest" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. lokalny fundusz zapomogowy American English old use

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"Community Chest" — Słownik kolokacji angielskich

Community Chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lokalny fundusz zapomogowy
  1. community rzeczownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The association became part of the Community Chest, now United Way, in 1922.

    Podobne kolokacje: