"clothes chest" — Słownik kolokacji angielskich

clothes chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubranie klatka piersiowa
  1. clothes rzeczownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I seated myself on his clothes chest and waited for him to speak.

    Podobne kolokacje: