"concave chest" — Słownik kolokacji angielskich

concave chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wklęsła klatka piersiowa
  1. concave przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dale Akiki was born with Noonan syndrome, a rare genetic disorder which left him with a concave chest, club feet, drooping eyelids and ears.

    Podobne kolokacje: