"thick chest" — Słownik kolokacji angielskich

thick chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruba klatka piersiowa
  1. thick przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a heavy man of fifty-eight, with a thick chest and ponderous belly.

    Podobne kolokacje: