"tiny chest" — Słownik kolokacji angielskich

tiny chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńka klatka piersiowa
  1. tiny przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mara tore the baby's wrap and smudged ashes on his tiny chest.

    Podobne kolokacje: