"wide chest" — Słownik kolokacji angielskich

wide chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka klatka piersiowa
  1. wide przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Blood was smeared across his wide chest, and the light around him had taken on a golden hue.

    Podobne kolokacje: