"great chest" — Słownik kolokacji angielskich

great chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka klatka piersiowa
  1. great przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He sat on the great chest at the foot of the bed in their room and raised his cup.

    Podobne kolokacje: