"upon one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

upon one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś klatka piersiowa
  1. upon przyimek + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have a hundred pounds' weight less upon my chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo