PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go to = idź do go to
3. go through = przejść (zostać uzgodnionym) go through
4. go out = wyjść z domu, wychodzić go out
5. go beyond = wykrocz poza go beyond
6. go down = zmniejszać się go down
7. go off = wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić go off
8. go along = robić na poczekaniu, robić w trakcie go along
9. go up = wzrastać go up
10. go after = ścigaj go after
11. go past = minąć go past
12. go towards = iść w kierunku, skierować się go towards
  • Call on God under any name and go towards him!
  • I stood up again and went past him towards the door.
  • He knew his way to the river, and went towards it.
  • Let us go towards that light in the north door.
  • She would have to go towards them, there was no other way.
  • She went towards it with one name in her mind.
  • She went towards the door, stopped and came back again.
  • And it actually goes from -2 billion back down towards 0.
  • Are we going towards a greater nuclear power age or not?
  • Yes, what going towards the post or the other way?
13. go inside = wpasować się w środek (np. pudełka) go inside
14. go on = dziać się dalej, iść do przodu go on
15. go over = zostać przyjętym, zostać zaakceptowanym go over
16. go without = obądź się go without
17. go against = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew go against
18. go around = robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się) go around
19. go before = istnieć przed go before
20. go toward = przejdź w kierunku go toward
21. go near = zbliż się go near
22. go outside = wyjdź na dwór go outside
23. go from = przejdź z go from
24. go across = iść na przełaj go across
25. go onto = przejdź na go onto
26. go with = pójdź go with
27. go for = lubić go for
28. go about = robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się) go about
29. go under = pasować pod (np. pod łóżko) go under
30. go until = przejdź do czasu gdy go until
31. go behind = pójdź z tyłu go behind
32. go below = zejść pod pokład go below
33. go aboard = wchodzić na pokład, wsiadać na pokład go aboard
34. go by = mijać (np. czas) go by
35. go above = pójdź wyżej go above
36. go following = pójdź następować go following
37. go via = przejdź przez go via
38. go beneath = pójdź poniżej go beneath
39. go except = przejdź tyle że go except
40. go in = schować się, zachodzić (np. o słońcu) go in
41. go throughout = pójdź przez cały czas go throughout
42. go at = zaatakuj go at
43. go within = pójdź wewnątrz go within
44. go since = pójdź od tej pory go since
45. go that = wejdź na to go that
46. go during = przejdź podczas go during
47. go between = pójdź pośrodku go between
48. go because = przejdź ponieważ go because
49. go despite = przejdź pomimo go despite
50. go among = przejdź wśród go among
51. go upon = przejdź na go upon
52. go beside = przejdź obok go beside
53. go till = wejdź na kasę sklepową go till
55. go of = przejdź z go of
56. go far from = przejdź daleko od go far from
57. go close to = pójdź blisko go close to
58. go back to = wróć go back to
60. go on with = kontynuuj go on with
61. go up against = konkurować, mierzyć się (z kimś lub czymś) go up against
62. go away from = wyjeżdżać z go away from
63. go on at = w kółko krytykować go on at
64. go back = wracać, powracać go back
66. go out into = wychodzić do go out into
67. go down to = schodź go down to
70. go off on = wyjść na go off on
71. go off into = wyjść do go off into
72. go alongside = podejść do burty, przycumować go alongside
73. go out on = pojedź na zewnątrz go out on
74. go out with = pójdź na zewnątrz go out with
75. go up to = pójdź w górę go up to
77. go down on = zajdź go down on
78. go off at = wyjść przy go off at
79. go out for = postaw na zewnątrz go out for
80. go down with = pójdź w dół go down with
81. go off in = wyjść w go off in
83. go out after = wyjdź potem go out after
84. go ahead of = przejdź przed go ahead of
85. go up into = iść pod górę do go up into
86. go up in = iść pod górę w go up in
87. go up on = pojedź w górę go up on
88. go out through = wyjdź całkowicie go out through
89. go down for = pójdź siedzieć go down for
90. go together with = przejdź razem z go together with
91. go out in = wychodzić w go out in
92. go out at = wychodzić przy go out at
93. go up by = pojedź w górę go up by
94. go off for = wyjść dla go off for
95. go up from = iść pod górę z go up from
96. go because of = przejdź z powodu go because of
97. go up for = postaw w górę go up for
98. go out from = wychodzić z go out from
99. go up at = iść pod górę przy go up at
100. go out onto = wychodzić na go out onto
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.