"gone during" — Słownik kolokacji angielskich

gone during kolokacja
Popularniejsza odmiana: go during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty podczas
  1. go czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    Actually a lot of things had gone wrong during the recent year.

    Podobne kolokacje: