"go off into" — Słownik kolokacji angielskich

go off into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść do
  1. go czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    The one behind the bar goes off into the kitchen.

    Podobne kolokacje:

podobne do "go off into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go off into" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom