"go out into" — Słownik kolokacji angielskich

go out into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić do
  1. go czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    For my family, the light goes out just 100 years into the past.

    Podobne kolokacje: