"gone toward" — Słownik kolokacji angielskich

gone toward kolokacja
Popularniejsza odmiana: go toward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty w kierunku
  1. go czasownik + toward przyimek
    Zwykła kolokacja

    The street seemed longer than when he'd gone down toward the river.

    Podobne kolokacje: