"gone of" — Słownik kolokacji angielskich

gone of kolokacja
Popularniejsza odmiana: go of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty z
  1. go czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    The others all knew what he was going to ask, of course.

    Podobne kolokacje: