"gone behind" — Słownik kolokacji angielskich

gone behind kolokacja
Popularniejsza odmiana: go behind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty z tyłu
  1. go czasownik + behind przyimek
    Zwykła kolokacja

    Three at least by the time she told me to go behind the door.

    Podobne kolokacje: