"gone onto" — Słownik kolokacji angielskich

gone onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: go onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty na
  1. go czasownik + onto przyimek
    Luźna kolokacja

    I am now going back onto voice, for the record.

    Podobne kolokacje: