Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"go that" — Słownik kolokacji angielskich

go that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź na to
  1. go czasownik + that przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But Set went hunting that night and found the box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo