"gone near" — Słownik kolokacji angielskich

gone near kolokacja
Popularniejsza odmiana: go near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżony się
  1. go czasownik + near przyimek
    Zwykła kolokacja

    No need to go near the place again for another couple of weeks.

    Podobne kolokacje: