"gone within" — Słownik kolokacji angielskich

gone within kolokacja
Popularniejsza odmiana: go within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty wewnątrz
  1. go czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    Even they may be gone within 20 or 30 years.

    Podobne kolokacje: