"go toward" — Słownik kolokacji angielskich

go toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź w kierunku
  1. go czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The street seemed longer than when he'd gone down toward the river.

    Podobne kolokacje: