"gone from" — Słownik kolokacji angielskich

gone from kolokacja
Popularniejsza odmiana: go from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty z
  1. go czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But the weeks came and went with nothing from him.

    Podobne kolokacje: