"go close to" — Słownik kolokacji angielskich

go close to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź blisko
  1. go czasownik + close przyimek
    Zwykła kolokacja

    So I went up close to him and spoke in his ear.

    Podobne kolokacje: