KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go off to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go off to" po angielsku

phrasal verb
 1. wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić
  The bomb went off at 6 in the evening. (Bomba wybuchła o 6 wieczorem.)
  His gun went off unexpectedly. (Jego pistolet niespodziewanie wystrzelił.)
  link synonim: explode
 2. opuścić, wyjeżdżać
  I have to go off their house immediately. (Muszę natychmiast opuścić ich dom.)
  We should go off this place as soon as possible. (Powinniśmy opuścić to miejsce najszybciej jak to możliwe.)
 3. włączyć się (zahałasować)
  We woke up because the alarm went off. (Obudziliśmy się, ponieważ włączył się alarm.)
  I don't know why the burglar alarm went off. (Nie wiem dlaczego włączył się alarm antywłamaniowy.)
 4. przestać działać (np. maszyna)
  My computer went off a week ago. (Mój komputer przestał działać tydzień temu.)
  Look, my phone has gone off. (Patrz, mój telefon przestał działać.)
 5. wydarzyć się British English informal
  Nothing weird has gone off. (Nic dziwnego się nie wydarzyło.)
  link synonim: go on
 6. zepsuć się (np. jedzenie) British English
  This milk doesn't smell good, it went off. (To mleko nie pachnie dobrze, zepsuło się.)
  The tomatoes you bought went off. (Pomidory, które kupiłeś, zepsuły się.)
 7. iść spać
  I hope that my daughter will go off early today. (Mam nadzieję, że moja córka pójdzie dziś spać wcześnie.)
  I'm so tired, I need to go off. (Jestem taki zmęczony, muszę iść spać.)
 8. pogorszyć się British English informal
  I think her state is going off. (Myślę, że jej stan się pogarsza.)
  The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)
 9. odstawić, rzucić (np. alkohol, leki) informal
  Samantha has gone off her meds. (Samantha odstawiła swoje leki.)
  I went off smoking three years ago. (Rzuciłem palenie trzy lata temu.)
 10. włączyć się, zadzwonić (o budziku)
  My alarm went off at 5 o'clock even though I hadn't set it. (Mój budzik zadzwonił o 5, mimo że go nie ustawiłem.)
  I was late for work because my alarm hadn't gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)
 11. upłynąć (o terminie ważności)
  I think the best-before date has gone off, so don't eat it. (Myślę, że termin ważności upłynął, więc nie jedz tego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przestać coś lubić British English informal
  I went off pizza after I had food poisoning. (Przestałem lubić pizzę po tym, jak miałem zatrucie pokarmowe.)
  I will never go off coffee. (Ja nigdy nie przestanę lubić kawy.)
phrasal verb
 1. przestać kogoś lubić British English informal
  I went off Jake, he is a bad person. (Przestałem lubić Jake'a, on jest złą osobą.)
  I lied to her so she went off me. (Okłamałem ją, więc przestała mnie lubić.)
phrasal verb
 1. wyjeżdżać do czegoś (np. do pracy)
  I must eat breakfast before I go off to work. (Muszę zjeść śniadanie zanim wyjadę do pracy.)

Powiązane zwroty — "go off to"

czasownik
phrasal verb

"go off to" — Słownik kolokacji angielskich

go off to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź
 1. go czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  Half of my friends have gone off to law school.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo