"go away from" — Słownik kolokacji angielskich

go away from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjeżdżać z
  1. go czasownik + away przyimek
    Zwykła kolokacja

    One day she went away from home and I thought would go with her.

    Podobne kolokacje: