"gone until" — Słownik kolokacji angielskich

gone until kolokacja
Popularniejsza odmiana: go until
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty do czasu gdy
  1. go czasownik + until przyimek
    Zwykła kolokacja

    I wanted to go on until the end of the century.

    Podobne kolokacje: