"gone among" — Słownik kolokacji angielskich

gone among kolokacja
Popularniejsza odmiana: go among
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty wśród
  1. go czasownik + among przyimek
    Luźna kolokacja

    We could go among the others here, talk to them.

    Podobne kolokacje: