Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
9. Chinese official = Chiński urzędnik Chinese official
12. Iraqi official = Irakijczyk urzędnik Iraqi official
13. Soviet official = Radziecki urzędnik Soviet official
14. Russian official = Rosyjski urzędnik Russian official
15. Japanese official = Japoński urzędnik Japanese official
17. French official = Francuski urzędnik French official
18. German official = Niemiecki urzędnik German official
19. Iranian official = Irański urzędnik Iranian official
20. corrupt official = skorumpowany urzędnik corrupt official
21. Mexican official = Meksykański urzędnik Mexican official
22. Korean official = Koreański urzędnik Korean official
24. Pakistani official = Pakistański urzędnik Pakistani official
26. Canadian official = Kanadyjski urzędnik Canadian official
27. Saudi official = Saudyjczyk urzędnik Saudi official
28. Egyptian official = Egipski urzędnik Egyptian official
29. civilian official = urzędnik cywila civilian official
30. European official = Europejski urzędnik European official
32. Indian official = Indyjski urzędnik Indian official
35. Turkish official = Turecki urzędnik Turkish official
36. foreign official = zagraniczny urzędnik foreign official
37. high official = urzędnik wysokiego szczebla, wysoki urzędnik, wyższy urzędnik państwowy high official
38. Democratic official = Demokratyczny urzędnik Democratic official
39. highest-ranking official = urzędnik wysokiego szczebla highest-ranking official
40. black official = czarnoskóry urzędnik black official
44. international official = funkcjonariusz międzynarodowy international official
45. current official = obecny urzędnik current official
46. economic official = gospodarczy urzędnik economic official
47. prominent official = znaczący urzędnik prominent official
48. Italian official = Włoski urzędnik Italian official
49. Syrian official = Syryjczyk urzędnik Syrian official
50. national official = krajowy urzędnik national official
51. political official = polityczny urzędnik political official
52. stunning official = ogłuszając urzędnika stunning official
53. important official = ważny urzędnik important official
54. Cuban official = Kubański urzędnik Cuban official
55. key official = kluczowy urzędnik key official
56. Spanish official = Hiszpański urzędnik Spanish official
57. Nazi official = Nazistowski urzędnik Nazi official
58. responsible official = odpowiedzialny urzędnik responsible official
59. Republican official = Republikański urzędnik Republican official
60. Communist official = Komunistyczny urzędnik Communist official
62. minor official = niższy urzędnik państwowy, młodszy urzędnik państwowy, urzędnik niskiego szczebla minor official
63. Jordanian official = Jordański urzędnik Jordanian official
65. powerful official = potężny urzędnik powerful official
67. Serbian official = Serb urzędnik Serbian official
68. civil official = uprzejmy urzędnik civil official
70. Lebanese official = Libańczyk urzędnik Lebanese official
71. Bosnian official = Bośniak urzędnik Bosnian official
72. unnamed official = anonimowy urzędnik unnamed official
73. Vietnamese official = Wietnamski urzędnik Vietnamese official
74. only official = tylko oficjalny only official
75. regional official = regionalny urzędnik regional official
76. African official = Afrykański urzędnik African official
77. Polish official = Polski urzędnik Polish official
78. Colombian official = Kolumbijczyk urzędnik Colombian official
79. certain official = pewny urzędnik certain official
80. imperial official = cesarski urzędnik imperial official
81. judicial official = rozsądny urzędnik judicial official
82. Swiss official = Szwajcarski urzędnik Swiss official
83. Libyan official = Libijczyk urzędnik Libyan official
84. administrative official = administracyjny urzędnik administrative official
85. Brazilian official = Brazylijczyk urzędnik Brazilian official
86. Indonesian official = Indonezyjczyk urzędnik Indonesian official
87. Kurdish official = Kurdyjski urzędnik Kurdish official
88. Australian official = Australijski urzędnik Australian official
89. governmental official = rządowy urzędnik governmental official
90. unidentified official = niezidentyfikowany urzędnik unidentified official
91. financial official = finansowy urzędnik financial official
92. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
93. Greek official = Grecki urzędnik Greek official
94. chief official = główny urzędnik chief official
95. Hispanic official = Iberyjski urzędnik Hispanic official
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.