"Mexican official" — Słownik kolokacji angielskich

Mexican official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Meksykański urzędnik
  1. Mexican przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Mexican officials pleaded that the women and children be let out of the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo