Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"medical official" — Słownik kolokacji angielskich

medical official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny urzędnik
  1. medical przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The cause of death was a heart attack, medical officials said in a statement.

powered by  eTutor logo